nguyen lieu san xuat thuoc thuy san

Hiển thị kết quả duy nhất

BP LICHENFORMIS (MEN VI SINH BACILLUS LICHENIFORMIS)

BP  LICHENFORMIS (Probiotics đơn dòng Biopro Khánh Hòa)
Men vi sinh đơn dòng dùng cho thủy sản, chăn nuôi thú y, nông nghiệp và môi trường
Mã số tiếp nhận (Tổng Cục Thủy Sản cấp):   01- 037125

Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
  • Trang chủ
  • Phone
  • Mail
  • Zalo