keyword

  • Đang hiện 1/1 sản phẩm cho từ khoá "vai tro cua Lactobacillus Plantarum"

Lactobacillus Plantarum - vi sinh đơn dòng dạng bào tử

Lactobacillus plantarum quan trọng trong việc bảo vệ các chất chống vi sinh vật và chống lại một cách hiệu...