404 File or directory not found

The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is
temporarily unavailable.
Back to Home
Tìm kiếm : men vi sinh Bacillus Pumilus - Công ty Công nghệ Sinh học Biopro Khánh Hòa

keyword

  • Đang hiện 1/1 sản phẩm cho từ khoá "men vi sinh Bacillus Pumilus"

Bacillus Pumilus - vi sinh đơn dòng dạng bào tử

Là vi khuẩn Gram dương, hiếu khí, được tìm thấy nhiều trong đất, nước và nhiều môi trường sống khác...