keyword

  • Đang hiện 1/1 sản phẩm cho từ khoá "Bacillus Pumilus nhap tu My"

Bacillus Pumilus - vi sinh đơn dòng dạng bào tử

Là vi khuẩn Gram dương, hiếu khí, được tìm thấy nhiều trong đất, nước và nhiều môi trường sống khác...