DU HỌC ĐÀI LOAN

Hện gôn ngữn gắn hạn
Đối tượng: không giới hạn
Thời gian nhập học: khóa mùa xuân, khóa mùa thu, khóa mùa hè, khóa mùa đông
Điều kiện: chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL Level 1, học bạ từ trung bình khá trở lên.

Hệ chuyên ban Học và thực hành
Đối tượng: tốt nghiệp THPT trở lên, tuổi từ 18-24
Điều kiện: điểm trung bình 10/11/12 từ 6.0 trở lên, chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL Level 1
Học bổng: 30%-50%
Lương làm thêm: 150 nghìn VND/ giờ, mỗi tuần 20 giờ
Lương thực tập: 21triệu VND/ tháng (mỗi tuần 5 ngày, mỗi ngày 8 tiếng)
Lương sau khi ra trường: 25 triệu VND/tháng

Hệ chính quy
Đại học
Điều kiện: tốt nghiệp THPT, điểm trung bình 10/11/12 từ 6.0 trở lên, chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL Level 2 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương.
Học bổng: theo năng lực
Lương làm thêm: 150 nghìn VND/ giờ, mỗi tuần 20 giờ

Thạcsỹ
Điều kiện: tốt nghiệp đại học, thành tích khá trở lên, chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL Level 3 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương.
Học bổng: theo năng lực
Lương làm thêm: 150 nghìn VND/ giờ, mỗi tuần 20 giờ

Tiến sỹ
Điều kiện: tốt nghiệp thạc sỹ, thành tích khá trở lên, chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL Level 3 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương.
Học bổng: theo năng lực
Lương làm thêm: 150 nghìn VND/ giờ, mỗi tuần 20 giờ

Hệ 2+2
Điều kiện: tham gia chương trình 2+2 theo chỉ định hoặc đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, sang học tiếp văn bằng 2, thành tích khá trở lên, chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL Level 2 trở lên.
Học bổng: 30%-50%
Lương làm thêm: 150 nghìn VND/ giờ, mỗi tuần 20 giờ
Lương thực tập: 21triệu VND/ tháng (mỗi tuần 5 ngày, mỗi ngày 8 tiếng)
Lương sau khi ra trường: 25 triệu VND/tháng

Hệ 3+2
Điều kiện: đã tốt nghiệp cao đẳng, tham gia chương trình liên thông đại học 2 năm và 1 năm thực tập có lương, thành tích khá trở lên, chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL Level 2 trở lên.
Học bổng: 30%-50%
Lương làmthêm: 150 nghìn VND/ giờ, mỗi tuần 20 giờ
Lương thực tập: 21triệu VND/ tháng(mỗi tuần 5 ngày, mỗi ngày 8 tiếng)

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VIỆT NAM TOÀN CẦU
VIETNAM GLOBAL EDUCATION COMPANY
(CHUYÊN DU HỌC ĐÀI LOAN VÀ MỸ)

  • Trang chủ
  • Phone
  • Mail
  • Zalo