Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thứ Hai, 21/02/2022

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản.

Theo đó, để thực hiện theo Văn bản số 3208/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát môi trường nước và chủ động tổ chức thu mẫu quan trắc tại các nguồn nước có vùng nuôi thuỷ sản trọng điểm nhằm kịp thời cảnh báo, ứng phó với các yếu tố bất lợi, góp phần hạn chế thiệt hại gây ra, đồng thời hỗ trợ cho việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi các biện pháp phòng bệnh chủ động, giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh hoặc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm; xử lý môi trường theo các quy định hiện hành và chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc xả thải của các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn Tỉnh.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản và thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch thuỷ sản giống xuất nhập; chú trọng kiểm tra, giám sát chủ động, kiểm soát dịch bệnh và chất lượng con giống trên địa bàn Tỉnh. Ngoài ra, tổ chức thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản, đặc biệt tại tuyến cơ sở, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả tất cả các nhiệm vụ trong công tác thực hiện phòng, chống dịch.

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố: tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản trên địa bàn; chủ động bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, hiện tượng thuỷ sản chết nhiều và chết bất thường, các địa bàn trọng điểm về nuôi trồng thuỷ sản đặc biệt những nơi bị thiệt hại, dịch bệnh hoặc khu vực có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi.

Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn quản lý tốt diện tích nuôi thuỷ sản trên địa bàn; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan thông tin, truyền thông, Đài Truyền thanh cấp huyện tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản có hiệu quả.

Thanh Thủy

Bài viết liên quan

09 / 5

2022

03 / 5

2022

Diễn biến chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm nước lợ, cá tra trong tháng 3 năm 2022 tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước

Thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn...

29 / 4

2022

Hà Tĩnh: giải pháp phát triển giống thủy sản trên địa bàn tỉnh

Con giống là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của vụ nuôi trồng thủy...

19 / 4

2022

Công cụ chẩn đoán mới bệnh đốm trắng cho tôm được cấp bằng sáng chế

Một công cụ chẩn đoán mới để phát hiện vi rút gây hội chứng đốm trắng (WSSV) - một trong những...

19 / 4

2022

Sông ngòi Việt ngày càng ít cá

Tôi là người thích đi câu, nhưng ngày càng câu được ít cá.
Tôi có sở thích hay đi phượt...

01 / 4

2022

𝗖𝗮̀ 𝗠𝗮𝘂 𝗰𝗵𝘂̉ đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝗯𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗻𝗴𝘂𝘆 𝗵𝗶𝗲̂̉𝗺 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̉𝘆 𝘀𝗮̉𝗻

𝘊𝘩𝘶̉ 𝘵𝘪̣𝘤𝘩 𝘜𝘉𝘕𝘋 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘊𝘢̀ 𝘔𝘢𝘶 𝘷𝘶̛̀𝘢 𝘤𝘰́ 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘢̆𝘯 𝘤𝘩𝘪̉ đ𝘢̣𝘰 𝘚𝘰̛̉ 𝘕𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘷𝘢̀ 𝘗𝘩𝘢́𝘵 𝘵𝘳𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘯𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̂𝘯 𝘷𝘦̂̀...