• Men vi sinh đơn dòng: Đang hiện 5/5 sản phẩm

Bacillus Licheniformis - vi sinh đơn dòng dạng bào tử

Là một loại vi khuẩn gram dương, hình que, ưa nhiệt. Nhiệt độ tăng trưởng tối ưu khoảng 30°C...

Bacillus Pumilus - vi sinh đơn dòng dạng bào tử

Là vi khuẩn Gram dương, hiếu khí, được tìm thấy nhiều trong đất, nước và nhiều môi trường sống khác...

Bacillus Subtilis - vi sinh đơn dòng dạng bào tử

Bacillus subtilis, còn được gọi là trực khuẩn cỏ khô hoặc trực khuẩn cỏ, là một loại vi khuẩn gram...

Lactobacillus Plantarum - vi sinh đơn dòng dạng bào tử

Lactobacillus plantarum quan trọng trong việc bảo vệ các chất chống vi sinh vật và chống lại một cách hiệu...

Pediococcus Acidilactici - vi sinh don dong dang bao tu

Có khả năng thích nghi và phát triển tốt trong toàn bộ hệ thống đường ruột của động vật nuôi...