• Xử lý môi trường: Đang hiện 6/6 sản phẩm

BP - NAMI

CUNG CẤP KHOÁNG ĐA LƯỢNG GIÚP TÔM LỘT VỎ
LỚN NHANH HẠN CHẾ MỀM VỎ

BP CLEAR A+

MEN VI SINH XỬ LÝ CAO CẤP AO NUÔI TÔM, CÁ
BP Clear A+ men vi sinh cao cấp chuyên...

BP K+

Bổ sung đầy đủ khoáng chất thiết yếu cho tôm. Nhanh cứng vỏ nhanh sau 3 giờ.

BP MINE 7+

Bổ sung vi sinh vào môi trường ao nuôi, ổn định màu nước khoáng chất cho tôm, cứng vỏ sau...

BP POND

Làm sạch nước và đáy ao nuôi. Phân hủy nhanh khí độc H2S, NH3.

BP TOP

Men vi sinh bào tử xử lý đáy vượt trội