• Men vi sinh đơn dòng: Đang hiện 5/5 sản phẩm

Bacillus Licheniformis

Là một loại vi khuẩn gram dương, hình que, ưa nhiệt. Nhiệt độ tăng trưởng tối ưu khoảng 30°C...

Bacillus Pumilus

Là vi khuẩn Gram dương, hiếu khí, được tìm thấy nhiều trong đất, nước và nhiều môi trường sống khác...

Bacillus Subtilis

Bacillus subtilis, còn được gọi là trực khuẩn cỏ khô hoặc trực khuẩn cỏ, là một loại vi khuẩn gram...

Lactobacillus Plantarum

Lactobacillus plantarum quan trọng trong việc bảo vệ các chất chống vi sinh vật và chống lại một cách hiệu...

Pediococcus Acidilactici

Có khả năng thích nghi và phát triển tốt trong toàn bộ hệ thống đường ruột của động vật nuôi...