𝗖𝗮̀ 𝗠𝗮𝘂 𝗰𝗵𝘂̉ đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝗯𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗻𝗴𝘂𝘆 𝗵𝗶𝗲̂̉𝗺 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̉𝘆 𝘀𝗮̉𝗻

𝘊𝘩𝘶̉ 𝘵𝘪̣𝘤𝘩 𝘜𝘉𝘕𝘋 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘊𝘢̀ 𝘔𝘢𝘶 𝘷𝘶̛̀𝘢 𝘤𝘰́ 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘢̆𝘯 𝘤𝘩𝘪̉ đ𝘢̣𝘰 𝘚𝘰̛̉ 𝘕𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘷𝘢̀ 𝘗𝘩𝘢́𝘵 𝘵𝘳𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘯𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̂𝘯 𝘷𝘦̂̀ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘛𝘢̆𝘯𝘨 𝘤𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘶́ 𝘺 𝘵𝘩𝘶̉𝘺 𝘴𝘢̉𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨, 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘵𝘩𝘶̉𝘺 𝘴𝘢̉𝘯; 𝘛𝘩𝘦𝘰 đ𝘰́, 𝘩𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘥𝘢̂̃𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘶𝘰̂𝘪 𝘤𝘩𝘶̉ đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘱𝘩𝘢́𝘱 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨, 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘶𝘺 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘶̉𝘺 𝘴𝘢̉𝘯.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp, bố trí, phân công lực lượng thú y, thủy sản (đặc biệt tại các vùng nuôi thủy sản trọng điểm) nhằm theo dõi, nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh, hiện tượng thủy sản chết bất thường. Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm xác định nguyên nhân, điều tra dịch tễ, tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định; hướng dẫn các giải pháp xử lý cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát chủ động dịch bệnh, quan trắc môi trường để kịp thời cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp xử lý hiệu quả; tăng cường quản lý chất lượng nguồn nước cấp, hướng dẫn xử lý nước thải, chất thải, khử trùng tiêu độc kịp thời, không làm ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.
Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi kết quả giám sát dịch bệnh và quan trắc môi trường giữa cơ quan quản lý thú y thủy sản và cơ quan quản lý nuôi thủy sản, đảm bảo thống nhất. Đồng thời, hướng dẫn người nuôi xử lý môi trường và phòng chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh, đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản để xuất khẩu.
Tổ chức kiểm dịch chặt chẽ việc vận chuyển động vật thủy sản sử dụng làm giống theo quy định hiện hành, đảm bảo cung cấp thủy sản giống đạt chất lượng cho các thị trường trong và ngoài tỉnh; xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về nguy cơ tác hại của việc buôn bán, sử dụng thuốc thú y, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học không đúng quy định; vận động người nuôi trồng thủy sản mua thuốc thú y, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học ở những cơ sở kinh doanh có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, có trong danh mục được phép lưu hành; hướng dẫn người nuôi trồng thủy sản không sử dụng chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật trong nuôi trồng thủy sản; tuân thủ nghiêm ngặt việc sử dụng, ngừng sử dụng kháng sinh trước khi thu hoạch, đặc biệt không sử dụng kháng sinh nguyên liệu, thuốc dùng trong y tế để phòng, trị bệnh cho động vật thủy sản nhằm hạn chế tối đa dư lượng kháng sinh và giảm thiểu nguy cơ kháng kháng sinh.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác thú y thủy sản; chủ động thành lập các đoàn công tác trực tiếp đến những địa bàn trọng điểm về nuôi trồng thuỷ sản để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu vụ nuôi; đặc biệt lưu ý những địa bàn có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh hoặc những khu vực thường xuyên xảy ra dịch bệnh, có thủy sản bị thiệt hại nhiều trong các vụ nuôi trước đây. Tổ chức kiểm tra, thanh tra tại cơ sở buôn bán thuốc thú y, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong việc kinh doanh, sử dụng thuốc thú y; lấy mẫu thuốc thú y để kiểm tra chất lượng.
Đặc biệt, tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan tuân thủ các quy định của pháp luật về thú y; đặc biệt hướng dẫn người nuôi chủ động thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản và đẩy mạnh xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất an toàn dịch bệnh để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

𝘛𝘩𝘦𝘰: 𝘛𝘰̂̉𝘯𝘨 𝘊𝘶̣𝘤 𝘛𝘩𝘶̉𝘺 𝘚𝘢̉𝘯

  • Trang chủ
  • Phone
  • Mail
  • Zalo